blank blank blank

צור קשר

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

  פסקי דין בנושא גבייה

  פסק דין של בית המשפט העליון לפרסום באתר ובפייסבוק של משרד שדה

  משרדינו ע"י עו"ד רן שדה ועו"ד הילה כהן ייצג בתיק זה את חברת עמידר שהצטרפה לערעור המדינה (משרד השיכון)  - ראו פסקה 3 לפסק הדין - על קבלת עתירה מנהלית בעניין סויסה שביקש להיחשב כדייר...

  להמשך קריאה +

  תביעה נדחתה תוך חיוב התובעת בהוצאות בסך 10,000ש"ח לטובת עמידר וראו עמ' 7-8 לפסה"ד

  משרדינו ע"י עו"ד ליטל פאשה ועו"ד רן שדה ייצג בתיק זה את חברת עמידר שהתביעה נגדה נדחתה תוך חיוב התובעת בהוצאות בסך 10,000ש"ח לטובת עמידר וראו עמ' 7-8 לפסה"ד לצפייה בפסק הדין 

  להמשך קריאה +

  פס"ד נוסף הקובע מושכלות יסוד לפיהן הסכמים צריך לכבד

  פס"ד נוסף הקובע מושכלות יסוד לפיהן הסכמים צריך לכבד ושלא ניתן להכניס צד ג' במקום השוכר ללא אישור הבעלים מראש ובכתב.   האם נטישת נכס מסחרי (מושכר) באופן חד צדדי על ידי השוכרים בטרם מועד תום תקופת השכירות,...

  להמשך קריאה +

  פס"ד בעניין איקום

  האם נטישת נכס מסחרי (מושכר) באופן חד צדדי על ידי השוכרים בטרם מועד תום תקופת השכירות, אי תשלום דמי שכירות ודמי ניהול הינן הפרות חוזיות מוצדקות נוכח משבר הקורונה? וביתר שאת, האם הפרות חוזיות אלה מוצדקות כאשר...

  להמשך קריאה +

  פסק דין - עת"מ 21-12-12405 אלישע נ' עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ ואח'

  לצפייה בפסק דין - לחצו כאן לצפייה בתשובה לעתירה - לחצו כאן

  להמשך קריאה +

  תביעה כספית בנושא השכרת רכב

  משרדנו ייצג את התובעת לגביית חוב ע"ס 196,200 ₪ של חברה להשכרת רכב כנגד חברה שהייתה אחת מלקוחותיה וכנגד בעל המניות באותה חברה לתשלום יתרת חוב. החברה הנתבעת הייתה בהליך פירוק וההליך כנגדה עוכב. עדות...

  להמשך קריאה +

  תביעה בנושא חוב עקב אספקת סחורות

  משרדנו ייצג את התובעת לגביית חוב ע"ס 164,998 ₪ בגין שטר חוב שלא שולם אשר בגינו הוגשה בקשה לביצוע שטר בגין הסכום הנ"ל. הוגשה התנגדות לבית המשפט, והתנהל הליך משפטי ארוך אשר בסיומו ידנו הייתה...

  להמשך קריאה +

  פסק דין האם התחייבות חייב להעביר לבת זוגו את זכויותיו בדירת מגורים משותפת?

  שאלה משפטית: האם התחייבות חייב להעביר לבת זוגו את זכויותיו בדירת המגורים המשותפת במסגרת הסכם גירושין, גוברת על עיקול קודם בזמן להסכם הגירושין, שהוטל על ידי נושה על זכויות החייב במקרקעין ?? רקע: בת הזוג של...

  להמשך קריאה +

  פסק דין – עסקה במקרקעין שנעשתה לאחר שנרשם עיקול על נכס המקרקעין כפופה לעיקול

  משרדינו הטיל עבור לקוח עיקול על הזכויות של חייב בדירת מגורים במסגרת הליך לגביית חובותיו בלשכת ההוצל"פ (לחייב חצי מהדירה ולאשתו שאינה חייבת חצי מהדירה). במסגרת הסכם גרושים קודם בין הצדדים, התחייבה האשה להעביר את מחצית...

  להמשך קריאה +