blank blank blank

צור קשר

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

  כל המשמעויות של הפקעת מקרקעין

  זכות הקניין היא זכות בסיסית והחוק מייחס לה חשיבות רבה מאוד. יחד עם זאת החוק גם מאפשר לקחת, כלומר להפקיע, מאדם מקרקעין השייכים לו: עפ"י חוק בשם פקודת הקרקעות, לשר האוצר סמכות להפקיע מקרקעין, חוק התכנון והבנייה מקנה סמכות דומה לוועדה מקומית כשהקרקע מיועדת לשימוש ציבורי. למשל, רכבת ישראל רשאית להפקיע קרקע לצרכי מסילת ברזל, חברת נתיבי ישראל רשאית להפקיע שטח לצרכי כביש, חברת מקורות רשאית להפקיע שטח מסוים לצורך הובלת מים, חברת חשמל עשויה להפקיע מקרקעין לצרכי הולכת חשמל וגם בחוק העתיקות ישנו סעיף שלפיו המדינה רשאית לקחת את קניינו של אדם. עוד חשוב לדעת כי בדרך כלל הפקעת מקרקעין לפי פקודת הקרקעות לא מחייבת פיצוי אם הופקעו עד 25% מהשטח, וכך גם הפקעת עד 40% משטח חלקה על-פי חוק התכנון והבנייה. על-מנת לשמור על הזכויות באופן מיטבי מומלץ להיעזר באנשי מקצוע עם בקיאות בתחום ספציפי זה – שמהווה את אחד מתחומי המומחיות של משרד עורכי דין שדה ושות'.

  השלבים השונים של הליך הפקעה של מקרקעין

  * הכרזה – השלב שבו רשות כזו או אחרת מתכננת להפקיע מקרקעין ומחויבת להודיע על הכוונה אישית לבעלים (על סמך פנקס רישום מקרקעין). בנוסף יוצב שלט בשטח עצמו או בסמוך לו, תירשם הערה מתאימה בטאבו ותפורסם הודעה בעיתון. בשלב זה כבר קמה העילה לדרישת פיצויים בגין ההפקעה.

  * תפיסת החזקה – בשלב זה נמסרת הודעה לבעלים כי עליהם למסור את החזקה בשטח לידי הגוף המפקיע, בתאריך נקוב. במועד זה הגוף המפקיע רשאי לתפוס את החזקה גם פיזית.

  * העברת הבעלות ותשלום הפיצויים – סיום התהליך: הזכויות עוברות באופן סופי לגוף המפקיע, ואם נקבע פיצוי הוא ישולם לבעלים הקודם אם לא שולם קודם לכן. כאמור לא בכל מקרה חלה חובת תשלום פיצוי, ועל-פי החוק גם כשיש חובת פיצוי, היא בד"כ חלה רק על 60% או 75% מהשטח (בהתאם לחוק שעליו מבוססת ההפקעה הספציפית).

  מיצוי הזכויות תוך מאבק נחוש

  משרד עורכי דין שדה ושות' מטפל במקרים של הפקעה של מקרקעין על בסיס בקיאות מקצועית הכוללת לא "רק" היכרות עם החוק אלא גם עם הפסיקות הרלוונטיות. בחלק מהמקרים המטרה היא מניעת ההפקעה, על סמך התנגדויות שהחוק והפסיקה מכירים בהן, ובמקרים אחרים המטרה היא מקסום סכום הפיצויים שיקבל בעל הזכויות בשטח. השירות ניתן בזמינות גבוהה ומתוך מחויבות מלאה לכל לקוח.

   

   ייעוץ ראשוני וקביעת פגישה

   08-9415022

   או מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

    נא בחרו את סוג הפנייה >>
    להסדרה או בירור חובפונה חדש, יעוץ ראשוני

    איש מקצוע משפטי בתחום מושבים

    החיים במושב יכולים להיות חיוביים מאוד מבחינות רבות - שקט, מרחבים פתוחים, הזדמנויות כלכליות וגם...

    המשך קריאה

    להשקיע תשומת לב לגבי אופן חלוקת הנכסים

    רוב בני האדם משקיעים משאבים רבים כדי לנהל את החיים שלהם בהתאם לראות עיניהם ולשיקולים...

    המשך קריאה

    כפיית העברת הזכויות של מקרקעין

    הפקעת קרקע מוגדרת ככפיית העברת הזכויות של מקרקעין מאדם פרטי אל גוף ציבורי, לרוב תמורת...

    המשך קריאה