blank blank blank

צור קשר

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

  חובות אבודים

  חובות אבודים – מה זה אומר?

  חוב שלא ניתן לגבותו והוא אחד מאלה:

  1. חוב של חייב שננקט נגדו הליכי חדלות פירעון:

  חובות אבודים – רלוונטי לנו כאשר הוגשה תביעת חוב לכונ"ר

  המפרק, הנאמן, או כונס הנכסים – יגישו אישור (יש נוסח מחייב) כי הנושה הגיש תביעת חוב וכי סיכוי הנושה קלושים.

  קרי, רלוונטי במקרים בהם ננקטו נגד החייב הליכי פירוק, פש"ר או כאשר מונה כונס נכסים לחברה – ואת סיכויי גביית חובות יאשרו הגורמים לעיל בלבד.

  2. העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצל"פ נגד החייב, שהינם סבירות בנסיבות העניין:

  ​חובות אבודים – רלוונטי לנו כאשר נפתח תיק הוצל"פ

  א. הנושה נקט הליכי הוצל"פ נגד החייב ביחס לרבע מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, אזי יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד ובלבד שהחוב טרם נפרע ופעולות הגבייה לא הניבו תוצאות.

  ב. כאשר בוצע לחייב חקירת יכולת וניתן לחייב צו תשלומים לרבות צו תשלומים במסגרת איחוד תיקים, ומשולם לנושה תשלומים תקופתיים בשיעור שאינו עולה על 1% מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, אזי יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד כבר במועד מתן צו התשלומים והנושה יהא זכאי להוציא הודעת זיכוי על מלוא החוב.

  יודגש, סכום שהנושה יקבל בעתיד על חשבון החוב, יהיה עליו לדווח ולשלם את המס הנכלל.

  חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים ואושר בפס"ד סופי של ביהמ"ש:

  חובות אבודים – רלוונטי לנו

  כאשר אושר לחברה הסדר נושים – יש להביא את אישור הנאמן להסדר הנושים לכך שהנושה הגיש תביעת חוב ואת אחוז הפירעון הצפוי עפ"י הסדר הנושים.

   ייעוץ ראשוני וקביעת פגישה

   08-9415022

   או מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

    נא בחרו את סוג הפנייה >>
    להסדרה או בירור חובפונה חדש, יעוץ ראשוני

    תהליך שהוא מכוחה של פקודת הקרקעות

    למדינת ישראל יש כוח רב ויכולת לכפות מציאות על אזרחים במגוון תחומים. בפרט ישנם לא...

    המשך קריאה

    מהו תהליך גביית שיקים חוזרים?

    גם כשלכאורה כולנו משתמשים באמצעי תשלום מתקדמים ודיגיטליים, עדיין נכתבים מדי יום שיקים רבים. על-פי...

    המשך קריאה

    סוגיות משפטיות מורכבות

    חוב שלא משולם בזמן, כך שקיים חשש כי לא ישולם אף פעם, הוא דבר מקומם...

    המשך קריאה